veterinär studier
2016-07-01 Caspar har nu tagit sin Bachelor examen på Veterinär studierna i Köpenhamn och har 2½ år kvar till examen som färdig.